Tratwa Prywatny Ośrodek Terapii Uzależnień tratwa.pl

Leczenie uzależnień od narkotyków


Leczenie uzależnień od narkotyków znajdziesz w ofercie Prywatnego Ośrodka Terapii Uzależnień Tratwa. Oferujemy turnusy motywacyjne oraz regularne turnusy stacjonarne. Leczenie narkomanii w naszym Ośrodku przebiega z ramach 2 tygodniowego turnusu motywacyjnego, terapii stacjonarnej trwającej 4 tygodnie oraz terapii stacjonarnej trwającej 8-12 tygodni. Narkomania to choroba, która doprowadza do ruiny całego organizmu chorego, a także negatywnie wpływa na jego rodzinę, środowisko zawodowe i często przyczynia się do konfliktów z prawem. Oferujemy również leczenie uzależnienia od alkoholu, a także leczenie uzależnienia od dopalaczy, hazardu oraz leczenie uzależnienia od komputera.

Terapia dla uzależnionych od narkotyków

Tratwa Prywatny Ośrodek Terapii Uzależnień
ul. Beskidzka 8
43-460Wisła
śląskie
tel.:+48666030505
REGON: 242899119
www:
FB |

2020All rights reserved www.dworwapowce.com.pl ©